Jak księgujemy odsetki i prowizje…

Rzeczpospolita , autor: Leszek Porowski , oprac.: GR

paź 4, 2007


Operacje związane z utrzymaniem firmowego konta bankowego mogą powodować powstanie przychodów lub kosztów z działalności gospodarczej. Ujmujemy je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

10 lipca br. dostałam wyciąg bankowy z rachunku bieżącego firmy obejmujący zestawienie operacji za czerwiec. Na wyciągu jest data nadania 6 lipca. Czy koszty prowizji bankowych I przychody z tytułu odsetek powinny być zaksięgowane w czerwcu, czy w lipcu, pod jaką datą i na podstawie jakiego dokumentu A jak to zaksięgować, jeśli wyciągi bankowe są drukowane przez Internet i zawierają tylko opis, jakiego okresu dotyczą, i datę wydrukowania – czyli np. zestawienie operacji za maj 2007 r. wydrukowane 15 lipca i data wydruku jest uwidoczniona na wyciągu – pyta czytelniczka DR

Przychód w dacie otrzymania

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością. W tym wypadku przychodem są odsetki otrzymane, a nie naliczone, ponieważ wyciąg bankowy stwierdza, że pieniądze z odsetek zostały już przez bank przelane na rachunek czytelniczki w czerwcu 2007 r. W związku z tym, bez względu na datę otrzymania wyciągu bankowego przesłanego przez bank lub też datę wydrukowania wyciągu bankowego przez czytelniczkę, otrzymane w ten sposób odsetki będą przychodem miesiąca, w którym wpłynęły na rachunek czytelniczki.

Jeżeli czytelniczka otrzymała 10 lipca wyciąg bankowy dotyczący czerwca, w którym były uwidocznione odsetki otrzymane od banku, wówczas powinna je zaksięgować do przychodów czerwca. Podobnie w razie wydrukowania 15 lipca wyciągu bankowego za maj, w którym uwidocznione są odsetki otrzymane od banku w maju, czytelniczka powinna zaksięgować te odsetki do przychodów maja. Z pytania wynika, że tego nie uczyniła. Musi zatem skorygować zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz uzupełnić uprzednio zapłaconą (jeżeli była) zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Otrzymane odsetki od środków na rachunku bankowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą księguje się w kolumnie 8 księgi. Dowodem księgowym, na podstawie którego dokonujemy wpisu, jest wyciąg bankowy – i to niezależnie od tego, czy wyciąg ten czytelniczka otrzymała od banku,
czy wydrukowała go sama z jego strony internetowej.

Więcej Rzeczpospolita.