Delegacje osoby współpracującej…

Rzeczpospolita , autor: . I.l. , oprac.: GR

paź 4, 2007


Prowadzę w spółce cywilnej z jednym wspólnikiem działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według stawki 19 proc. Niedawno żona zrezygnowała z pracy w innej firmie i została zarejestrowana z ZUS jako osoba współpracująca ze mną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Czy spółka może zaliczać w koszty wydatki na podróże żony w celach służbowych, a jeśli tak, to na jakich zasadach .

Przepisy podatkowe dają możliwość zaliczania w ciężar kosztów firmy diet, a także innych wydatków związanych z podróżą służbową jej właściciela i wspólnika (gdy firmę prowadzą przedsiębiorcy tworzący spółkę cywilną), jak i osoby współpracującej z nimi w działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo z racji podróży służbowej osoby współpracującej zaliczyć w koszty: diety w takiej wysokości, jak przysługująca pracownikom, wydatki na dojazdy, w tym własnym samochodem osobowym niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych, wydatki na hotel.

Prawo do zaliczania w koszty diet wynika z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Wydatki inne niż diety zalicza się w koszty na podstawie dowodów je dokumentujących, w wysokości faktycznie poniesionej. Możliwe jest wykorzystanie do przejazdów – zarówno przy podróżach służbowych krajowych, jak i zagranicznych – prywatnego samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

Więcej Rzeczpospolita.