Niepełnosprawnym grożą zwolnienia z pracy

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

paź 5, 2007


Od stycznia płaca minimalna wzrośnie z 936 zł do 1126 zł. W jaki sposób wpłynie to na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i pomoc finansową dla pracodawców ich zatrudniających

– Z jednej strony podwyżka minimalnego wynagrodzenia spowoduje, że najmniej zarabiający niepełnosprawni otrzymają wyższe pensje. Ale przepisy te mogą też negatywnie wpłynąć na ich zatrudnienie. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do ustalenia wysokości dofinansowania do ich wynagrodzeń brane jest pod uwagę minimalne wynagrodzenie z grudnia roku poprzedzającego ten, za który przysługuje taka pomoc. Dotychczas coroczne podwyżki płacy minimalnej wynosiły kilka procent, a od 2008 roku wzrośnie ona aż o 20 proc. Podwyżka ta, w powiązaniu z szybkim wzrostem płac na całym rynku pracy, powoduje, że drastycznie rośnie różnica między wynagrodzeniem faktycznie wypłacanym niepełnosprawnym przez pracodawcę a uzyskiwanym przez niego dofinansowaniem, które jest ustalane w oparciu o wskaźniki z poprzedniego roku. Na przykład jeśli pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną i wypłaca jej wynagrodzenie minimalne, od 1 stycznia 2008 r. będzie musiał zapłacić takiemu pracownikowi 1126 zł. A przy ustalaniu wysokości dofinansowania do tego wynagrodzenia będzie brana pod uwagę kwota z grudnia tego roku, czyli 936 zł. Warto pamiętać, że w przykładzie tym dodatkowo nie bierzemy pod uwagę faktu, że rośnie nie tylko wynagrodzenie minimalne, ale także płace całego rynku pracy.

Istnieje więc zagrożenie, że pracodawcy zrezygnują z zatrudnienia osób niepełnosprawnych

– Obawiamy się, że może nastąpić zahamowanie wzrostu zatrudnienia tych osób. W małych firmach lub tych o słabszej kondycji finansowej może nawet dojść do ich zwolnień. Pojawiały się informacje, że redukcje mogą dotyczyć nawet 100 tys. niepełnosprawnych pracowników, ale dziś trudno jeszcze określić ich skalę. Na pewno będziemy mieć problem z zatrudnieniem niepełnosprawnych, mimo że na rynku brakuje rąk do pracy.

Więcej Gazeta Prawna.