Bezrobotni wychodzą z cienia…

SUPER NOWOŚCI , autor: Barbara Drążek , oprac.: GR

paź 5, 2007Z JACKIEM POSŁUSZNYM, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie rozmawia BARBARA DRĄŻEK

– Sytuacja na podkarpackim rynku pracy poprawia się. Tak bynajmniej wynika z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie…

– Tak, to prawda. Na koniec sierpnia w podkarpackich urzędach pracy zarejestrowanych było 123 026 bezrobotnych, to o ponad 22 tys. mniej, niż było w grudniu ubiegłego roku. Zmniejszyła się także, do 14,2 proc, stopa bezrobocia.

– Niewątpliwie na obecny stan rynku pracy miały wpływ działania powiatowych urzędów pracy na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia, finansowane unijnymi środkami…

– Dzięki unijnym funduszom, tysiące bezrobotnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, mogło skorzystać z różnego rodzaju form wsparcia. W ciągu ośmiu miesięcy br. aż 5901 osób wzięło udział w szkoleniach, 3374 osoby skierowano na staże, a 7383 – do prac interwencyjnych. Natomiast ci, którzy chcieli założyć własną działalność gospodarczą i stworzyli realny biznesplan otrzymali bezzwrotne dotacje. Skorzystało z nich 1232 bezrobotnych. Projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy województwa podkarpackiego dotyczące aktywizacji bezrobotnych finansowane były zarówno ze środków Funduszu Pracy, jak i w dużej mierze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

– 11 i 12 października 2007 r. w rzeszowskiej hali na Podpromiu odbędą się I Międzynarodowe Targi Pracy. Czy to kolejna dłoń”, wyciągnięta w stronę bezrobotnych

– Targi organizowane są z myślą o osobach bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, a także wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej. Wydarzenie to będzie szczególną okazją do nawiązania kontaktu z wystawcami z kraju i z zagranicy oraz do zapoznania się z licznymi ofertami zatrudnienia. Odwiedzający targi na pewno nie będą żałować, jeśli wezmą w nich udział.

Więcej Super Nowości.