Jak nauczyciel wcześniej zostanie emerytem…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

paź 5, 2007

Elżbieta Kowalczyk główna specjalistka ds. legislacji w Departamencie Świadczeń Pieniężnych ZUS

Jak nauczyciel wcześniej zostanie emerytem

Nauczycielka urodzona w 1961 r. pracuje w tym zawodzie od 1983 r.

1 września 1999 r. pracodawca naliczył jej 15 lat, dziewięć miesięcy i jeden dzień okresu składkowego oraz dwa miesiące i 21 dni okresu nieskładkowego. 1 września 2007 r. ukończyła 24 lata pracy. Czy i kiedy będzie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę

Czytelniczka nie może przejść na wcześniejszą emeryturę, bo do 31 grudnia 2008 r. nie spełni warunków wymaganych do przyznania emerytury a wynikających z art. 88 Karty Nauczyciela (DzU z 2004 r. nr 179, poz. 1845). Chodzi o 30-letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 20-letni okres pracy pedagogicznej.

Bez emerytury, gdy jest OFE

Czy przejście na wcześniejszą emeryturę zależy od rezygnacji z ubezpieczenia w drugim filarze

Tak. Na wcześniejszą emeryturę z art. 88 Karty nauczyciela może przejść osoba, która nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo osoba, która złożyła wniosek o wykreślenie z rejestru członków OFE. Środki zgromadzone na rachunku OFE przechodą do budżetu państwa. Odbywa się to za pośrednictwem ZUS.

Kiedy należy zakończyć członkostwo w OFE

Wniosek o wykreślenie z rejestru OFE należy złożyć w dniu, w którym składa się wniosek o wcześniejszą emeryturę. Umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa z dniem ustalenia przez ZUS prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej.

Co uwzględnić w stażu pracy

Mam 30 lat pracy, a w tym 25 lat przy szkolnej tablicy. Czy do tego okresu wlicza się czas studiów i pracę w rolnictwie

Okres nauki w szkole wyższej (ukończonej na jednym kierunku i w rozmiarze nie większym niż programowy tok nauki) to okres nieskładkowy, który wpływa zarówno na prawo do emerytury, jak i na jej wysokość. Jeżeli zatem czytelniczka do 30-letniego stażu pracy nie wliczała nauki w szkole wyższej, to okres ten będzie uwzględniony i tak przy obliczaniu wysokości emerytury.

Natomiast okres pracy w gospodarstwie rolnym zaliczamy tylko wtedy, gdy udowodnione okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego przy emeryturze nauczycielskiej 30 lat (dla nauczycieli w szkolnictwie specjalnym 25 lat). Jeżeli natomiast okresy składkowe i nieskładkowe są wystarczające do przyznania emerytury nauczycielskiej, to czas pracy na roli nie ma znaczenia.

Uwaga! Ani okres nauki w szkole wyższej, ani okres pracy w gospodarstwie własnym lub rodziców nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu co najmniej 20-letniego okresu pracy pedagogicznej, mającej wpływ na prawo do emerytury nauczycielskiej.

Więcej Rzeczpospolita.