Prawo dyskryminuje…

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Kryszkiewicz , oprac.: GR

paź 8, 2007


Nadal są bariery utrudniające głosowanie osób niepełnosprawnych, starszych oraz chorych s Rzecznik zaapelował o udzielenie pomocy takim osobom podczas głosowania.

Eksperci proponują wprowadzenie głosowania korespondencyjnego albo przez pełnomocnika

Prawo zapewnia obywatelom niepełnosprawnym udział w głosowaniu. W praktyce jednak natrafiają oni na poważne utrudnienia. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił uwagę wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast, że ludzie chorzy, starsi, ociemniali oraz niepełnosprawni ruchowo są praktycznie pozbawieni możliwości oddania głosu w wyborach. Problem ten dotyczy ok. 3 – 4 mln obywateli. Biorąc pod uwagę, że jest to liczny elektorat, zdziwienie budzi fakt, że propozycje nowelizacji prawa wyborczego mające ułatwić takim ludziom wzięcie udziału w wyborach nie spotykają się od wielu lat z jakimkolwiek oddźwiękiem parlamentu.

Zmiany są konieczne

W sprawie zapewnienia praktycznej możliwości brania czynnego udziału osób niepełnosprawnych w wyborach stanowisko zajął również Instytut Spraw Publicznych.

– Wyborcy niepełnosprawni nadal napotykają bariery uniemożliwiające udział w wyborach. Konieczna jest nowelizacja prawa wyborczego i wprowadzenie nowych procedur głosowania – mówi Jarosław Zbieranek, koordynator programu prawnego w Instytucie Spraw Publicznych.

PROPONOWANE ZASADY GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

osoba niepełnosprawna zgłasza do komisji wyborczej chęć oddania głosu

wyborca otrzymuje przesyłkę z kartą do glosowania i zaświadczeniem o uprawnieniu do glosowania

wyborca wypełnia kartę do glosowania i umieszcza ją w kopercie niezawierającej żadnych oznaczeń m zaklejoną kopertę i zaświadczenie o prawie do glosowania umieszcza w większej kopercie i przesyła

do komisji wyborczej

pracownicy komisji odnotowują w spisie wyborców dane zawarte w zaświadczeniu

zaklejoną kopertę zawierającą kartę do glosowania wrzucają do urny

i wyborca niepełnosprawny upoważnia zaufaną osobę do glosowania w jej imieniu l pełnomocnik z upoważnieniem pobiera za wyborcę niepełnosprawnego kartę do glosowania, wypełnia ją i wrzuca do urny

Uważa on, że obowiązujące prawo wyborcze dyskryminuje osoby niepełnosprawne, bowiem nakazuje osobiście udać się do lokalu wyborczego w celu oddania głosu.

Aby rozwiązać ten problem, Instytut przygotował nowelizację Ordynacji wyborczej. Wśród propozycji znalazł się pomysł wprowadzenia alternatywnych sposobów głosowania – korespondencyjnego lub za pośrednictwem pełnomocnika.

– Głosowanie przez pełnomocnika polega na tym, że wyborca niepełnosprawny może upoważnić inną osobę do głosowania w jej imieniu i zgodnie z jego preferencjami. Pełnomocnik na podstawie udzielonego i potwierdzonego stosownym aktem pełnomocnictwa udaje się do lokalu wyborczego, pobiera kartę do głosowania, wypełnia ją i wrzuca do urny – tłumaczy Jarosław Zbieranek.

Dla bezpieczeństwa procesu wyborczego przewiduje się, że jeden wyborca może przyjąć tylko jedno pełnomocnictwo.

Druga z propozycji to głosowanie korespondencyjne. Polega ono na tym, że wyborcy niepełnosprawni otrzymują pocztą z komisji wyborczej przesyłkę z materiałami wyborczymi.

Więcej Gazeta Prawna.