Telepraca to korzyści i niebezpieczeństwa…

DZIENNIK , autor: Anna Giecarz , oprac.: GR

paź 8, 2007


Kancelaria BSO Prawo & Podatki z Wrocławia


Oczekiwana od dawna w polskim prawie regulacja dotycząca tzw. telepracy prawdopodobnie już wkrótce ma szansę wejść w życie. Uchwalona przez Sejm nowelizacja czeka obecnie na podpis prezydenta.

Telepraca jako forma elastycznego sposobu organizacji pracy świadczonej przez pracownika poza zakładem z użyciem środków komunikacji elektronicznej, opartej przede wszystkim na zadaniowym charakterze świadczenia pracy, może stać się atrakcyjną alternatywą dla wielu obszarów zatrudnienia. Wystarczy chociażby wspomnieć, że system telepracy może wiązać się ze znaczną redukcją kosztów zatrudnienia pracowników w obiektach firmy, średnio o 30 proc.

Bez wątpienia wspomniany system w znaczny sposób przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, matek wychowujących dzieci bądź tych, którzy są zmuszeni do stałej opieki nad członkami rodziny. Oprócz tego wielu pracodawców będzie miało możliwość zatrudnienia specjalistów mieszkających poza siedzibą zakładu pracy, w tym również pracowników z zagranicy.

Telepraca może istotnie obniżyć koszty i przyczynić się np. do zwiększenia zatrudnienia matek wychowujących dzieci.

Warto podkreślić, że regulacja telepracy obciąży pracodawcę obowiązkami w zakresie dostarczenia i stałego serwisowania niezbędnego sprzętu do wykonywania pracy, a także zapewnienia łączy telefonicznych i internetowycb. Pracownikowi dodatkowo należy zapewnić bezpieczne warunki pracy, odpowiednie szkolenie w zakresie BHP oraz ubezpieczenie. W nowelizacji nie uregulowano jednakże sposobu przeprowadzenia tych szkoleń ani -co najważniejsze – zakresu ubezpieczenia pracowniczego.

Wiele wątpliwości wywołuje kwestia możliwości złożenia wniosku zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę o zaprzestanie świadczenia podjętej telepracy w terminie trzech miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, który to wniosek obliguje pracodawcę do przywrócenia podwładnego do dawnego trybu pracy w przeciągu kolejnych 30 dni od chwili złożenia wspomnianego wniosku. W tej sytuacji pracodawcą, dokonując zmian organizacyjnych w sposobie świadczenia pracy na telepracę bądź też podejmując decyzję o likwidacji danego stanowiska pracy, naraża się na znaczne ryzyko związane z koniecznością przywrócenia pracownika do pracy według dawnego systemu.

Więcej Dziennik.