Szkolenie osób niepełnosprawnych…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

paź 8, 2007


Niestety, w naszym kraju osoby niepełnosprawne w wielu aspektach mogą czuć się dyskryminowane. Jak pokazują statystyki, odnosi się to także do rynku pracy.

W związku z problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych podjęto wiele inicjatyw, z których istotna część wywodzi się z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Głównym ich celem jest danie potencjalnemu pracodawcy asumptu w celu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Wiele z tych finansowych korzyści przekłada się na możliwość uzyskania różnego rodzaju współfinansowania szkoleń ze środków publicznych.  Konkretyzacją normy ogólnej art. 15 Europejskiej Karty Społecznej z 18 października 1961 r., zgodnie z którym osoby niepełnosprawne mają prawo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, bez względu na przyczynę i rodzaj ich inwalidztwa, jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. nr 115, poz. 791).

Akt ten określa, iż szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Szkolenia organizuje kierownik powiatowego urzędu pracy.

Więcej Gazeta Prawna.