20 złotych dofinansowania na turnus rehabilitacyjny…

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: . Mcc , oprac.: GR

paź 8, 2007


Wniosek o dofinansowanie wyjazdu ha turnus rehabilitacjny niepełnosprawnego syna Antoni Bryliński złożył w styczniu tego roku. Otrzymał odpowiedź odmowną. Do ośrodka rehabilitacyjno-’wypoczynkowego w Wągrowcu pojechał więc za własne pieniądze. Zapłacił 2400 złotych. 18 września otrzymał pismo z informacją o przyznaniu dofinasowania turnusu w wysokości 20 złotych. Słownie: dwadzieścia złotych.

– Jestem w takiej sytuacji, że oszczędzając, stać mnie na wyjazd z synem na turnus rehabilitacyjny raz w roku – mówi Antoni Bryliński.

– Ale uważam to za kpinę, żeby zadawać sobie tyle trudu przy przyjmowaniu wniosku, rozpatrywaniu go, czy wreszcie doręczeniu po to, aby przyznać mi dwadzieścia złotych.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Urzędnicy kierują się obowiązującymi przepisami.

– Ja nie dyskutuję z ustawą – tłumaczy Piotr Miedziński, zastępca dyrektora poznańskiego MOPR-u. – Wysokość wsparcia finansowego zależy od dochodu w rodzinie. Nawet, jeśli wyszłoby dwa złote, nie mogę odmówić takiego dofinansowania, bo nie mam takich uprawnień.

Więcej Glos Wielkopolski.