Jak rozliczać świadczenia alimentacyjne…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

paź 8, 2007


Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są alimenty na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny. Alimenty wypłacane dla innych osób zasądzone przez sąd są nieopodatkowane tylko do wysokości 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit konieczne będzie zapłacenie PIT.

Czy trzeba się rozliczyć z zaległych alimentów.

Nie. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanych przez podatniczkę zaległych alimentów powstaje w momencie ich otrzymania. Za przychody z innych źródeł uważało się m.in.: alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci. Zatem dochody uzyskiwane z tytułu alimentów zasądzonych na rzecz dzieci nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przepisy w tym zakresie zostały zmienione ustawą z 16 listopada 2006 r. o-zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588). Od 1 stycznia 2007 r. za przychody ż innych źródeł uważa się m.in. alimenty- bez wyłączenia alimentów na rzecz dzieci. Jednocześnie przepisy określają, że wolne od podatku dochodowego są alimenty:

a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
 
b) na rzecz innych osób zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie ; 700 zł.

Otrzymana zatem przez podatniczkę w 2006 roku rata zaległych alimentów nie będzie stanowiła źródła przychodów, a tym samym nie bidzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast raty zaległych alimentów wypłacanych w roku 2007 do momentu ukończenia przez podatniczkę 25 lat będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Więcej Gazeta Prawna.