Czy pracodawca wypłaci odprawę emerytalną…

Gazeta Prawna , autor: Monika Burzyńska , oprac.: GR

paź 8, 2007


W kwietniu bieżącego roku, po rocznym pobycie na zasiłku dla bezrobotnych, podjęłam pracę na pełny etat. W styczniu 2008 r. chcę odejść na wcześniejszą emeryturę (mam 55 lat życia i 30 lat pracy). Czy będzie mi przysługiwać odprawa emerytalna

EKSPERT WYJAŚNIA

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, czy to jest emerytura przyznawana na zasadach ogólnych po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, czy też wcześniejsza, do której pracownica nabędzie prawo, np. po ukończeniu 55 lat. Nieistotne jest również, ile czasu przepracowała u danego pracodawcy. Może to być zaledwie kilka miesięcy. W każdym razie przepisy nie przewidują żadnych dodatkowych warunków w tym zakresie. Należy przy tym zaznaczyć, że do odprawy emerytalnej nie uprawnia przejście na świadczenie przedemerytalne.

Więcej Gazeta Prawna.