Małe i średnie firmy coraz chętnej korzystają z ofert…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

paź 9, 2007


Przedsiębiorca nie powinien mieć problemów ze znalezieniem korzystnej oferty sfinansowania zakupu maszyny, bo konkurencja między firmami leasingowymi jest duża. Obecnie bardzo popularny jest leasing maszyn budowlanych.

Dawno już minęły czasy, gdy leasing był wykorzystywany do finansowania inwestycji tylko przez
duże przedsiębiorstwa. Dziś znaczącą grupą klientów są małe i średnie firmy.

– O tym, że firmy z segmentu MSP zaczęły chętniej wybierać leasing, zadecydowały nie tylko korzyści podatkowe wynikające z tej formy finansowani a, lecz także większa dostępność i elastyczność ofert leasingodawców – uważa Krzysztof Famulski, członek zarządu VB Leasing Polski.

Przedsiębiorcy leasingują głównie środki transportu: ciągniki siodłowe, naczepy, samochody osobowe i ciężarowe. Od kilku kwartałów widać równi silny wzrost w segmencie maszyn i urządzeń (budowlane, do obróbki metali, poligraficzne). Około 30 proc. wszystkich leasingowanych środków trwałych stanowią właśnie maszyny. W krajach europejskich, w których leasing jest lepiej rozwinięty, wskaźnik ten wynosi zwykle 40 -50 proc.

Z badań, które na wiosnę przeprowadził Związek Przedsiębiorstw Leasingowych, wynika, że 60 proc. przedsiębiorców nie korzystało dotychczas z tej formy finansowania środków trwałych.

Jednak zdaniem przedstawicieli firm leasingowych można oczekiwać, że sektor MSP będzie coraz częściej korzystał z takich usług. Przede wszystkim dlatego, że dobra koniunktura gospodarcza sprzyja inwestycjom. Poza tym na zakup różnego sprzętu można dostać dofinansowanie z UE.

Wnikliwa ocena

Leasingodawcy, podobnie jak banki, zanim udzielą finansowania, muszą ocenić zarówno zdolność kredytową klienta, jak i środek trwały, który chce on kupić.

Wymagania stawiane przedsiębiorcom przez firmy leasingowe są zwykle mniej restrykcyjne w porównaniu z bankami Klienci są oceni ani przede wszystkim pod kątem ich sytuacji finansowej. Pod uwagę brany jest okres finansowania oraz wysokość wkładu własnego klienta. Istotne znaczenie ma równi ocena przedmiotu, zwłaszcza jeśli leasingowany sprzęt jest jedynym zabezpieczeniem transakcji.

Więcej Rzeczpospolita.