Równość szans na rynku pracy…

KURIER SZCZECIŃSKI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

paź 10, 2007


Promocja niepełnosprawnych telepracowników

Mimo że większość powierzchni reklamowych w Szczecinie zajęli kandydaci do parlamentu, to kampanię społeczną promującą zatrudnianie osób niepełnosprawnych jako telepracowników widać na ulicach. O tym, że jest ona skuteczna, przekonują liczby – w ostatnim czasie 31 przedsiębiorców z regionu zdecydowało się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

O szczegółach kampanii rozmawiamy z Dominiką Ziarkowską, specjalistą ds. promocji projektu Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”.

– Chcecie dotrzeć do pracowników czy pracodawców?

– Jednych i drugich, ale nasza kampania społeczna ma szerszy zasięg. Głównym celem jest zmiana postaw wobec osób niepełnosprawnych ruchowo, które ciągle postrzegamy jako nadające się tylko do prostych prac fizycznych. To, oczywiście, nieprawda – rozwój technologii spowodował, że dziś głównym produktem, który funkcjonuje na rynku, jest informacja. To, czy jej obróbką przy komputerze zajmuje się osoba niepełnosprawna ruchowo, czy pracownicy bez ograniczeń fizycznych nie ma żadnego znaczenia.

Więcej Kurier Szczeciński.