Zus zapłaci za pochówek uprawnionych do renty socjalnej…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

paź 10, 2007


Ten, kto pokryje koszty pogrzebu osoby pobierającej rentę socjalną, może się od dziś starać o ponad 5 tys. zł zwrotu kosztów. Bliscy zmarłego otrzymają tę kwotę w całości

Do tej pory przepisy nie zezwalały na wypłatę zasiłku pogrzebowego w razie śmierci osoby, która miała prawo wyłącznie do renty socjalnej.

Taka renta przysługuje z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, gdy powstała ona przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole albo w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Dotychczas w wielu wypadkach koszty pogrzebu takiej osoby musieli pokrywać bliscy, sąsiedzi lub samorządy. Nie mieli oni jednak prawa do zwrotu tych wydatków. Od dzisiaj zasiłek pogrzebowy będzie wypłacany rodzinie, bliskim lub instytucji, która sfinansowała pochówek.

Więcej Rzeczpospolita.