Stare zaległości składkowe do zus przedawniały się po pięciu latach…

Rzeczpospolita , autor: Anna Topielą , oprac.: GR

paź 10, 2007


Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje – wbrew przepisom – dziesięcioletni okres przedawnienia do zaległości powstałych wtedy, kiedy obowiązywało przedawnienie pięcioletnie

– Dostałam wezwanie do zapłaty składki za sierpień 1999 r. z ustawowymi odsetkami w wysoko id 1312 zł. Na pewno je wtedy uregulowałam, ale nie mogę tego dowieść. Sprawdziłam przepisy. Okazało się, że w okresie, którego dotyczy wezwanie, zaległości na rzecz ZUS przedawniały się po pięciu latach od daty ich wymagalności. Znaczy to, że w moim przypadku przedawniły się 15 września 2004 r. Nowela ustawy obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. wydłużyła okres przedawnienia do dziesięciu lat. W jej przepisach przejściowych nie ma jednak nic o wstecznym działaniu przepisów. Jakim zatem prawem ZUS stosuje nowy okres przedawnienia do należności powstałych wtedy, kiedy obowiązywało przedawnienie pięcioletnie – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.

Należności z tytułu składek jak wszystkie inne ulegają przedawnieniu. Przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych, do których stosu-jemy ordynację podatkową, powoduje ich wygaśnięcie. A składki na ubezpieczenia społeczne należą do takich właśnie zobowiązań. Ich przedawnienie przewiduje art. 59 § 1 pkt 9 ordynacji podatkowej w związku z art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 nr 137, poz. 74. ze zm.; dalej ustawa). Dlatego też ustalenie właściwego przedawnienia dla danej zaległości ma istotne znaczenie.

Więcej Rzeczpospolita.