Spłata długu w towarze bez opodatkowania…

Rzeczpospolita , autor: . A.g. , oprac.: GR

paź 10, 2007


Przekazanie przez przedsiębiorcę Skarbowi Państwa lub jednostce samorządowej towarów w zamian za zaległości podatkowe nie powinno być opodatkowane VAT

Taką uchwałę podjął 8 października Naczelny Sąd Administracyjny. Trafiło do niego pytanie związane z kontrolą w spółce, której organy skarbowe wykazały nieprawidłowości w rozliczeniach z VAT za kilka miesięcy 2001 r. Ponieważ podatniczka nie miała z czego spłacić długu wobec Skarbu Państwa, postanowiła przekazać mu rzeczy ruchome (art. 66 § 1 ordynacji podatkowej). Organy uznały, że taka czynność powinna być opodatkowana zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 3b ustawy o VAT (z 1993 r). Ponieważ spółka nie zapłaciła kwoty wynikającej z decyzji, urząd stwierdził, że popadła w nowy dług, tym razem od przekazania swojej własności Skarbowi Państwa.

– Wydanie towaru w miejsce świadczenia pieniężnego powoduje wygaśnięcie zobowiązania i ma charakter czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu – argumentował dyrektor izby skarbowej, utrzymując w mocy rozstrzygnięcie urzędu.

Spółka złożyła skargę do WSA, który uchylił decyzje organów. Stwierdził, że przepisy nakazujące opodatkowanie wydania towarów lub świadczenia usług w miejsce świadczenia pieniężnego nie dotyczą przeniesienia własności rzeczy na rzecz Skarbu Państwa.

– Należny VAT musiałby uiścić nabywca, czyli organ reprezentujący Skarb Państwa, a to on przecież jest odbiorcą tego podatku. Zakładanie zaś, że pokryje go z własnej kieszeni spółka, która już wcześniej nie miała pieniędzy na spłatę długu wobec fiskusa, jest nieracjonalne – orzekł WSA.

Przypomniał, że VAT jest płacony od czynności wykonywanych w ramach obrotu gospodarczego. Natomiast celem zawarcia umowy o przeniesienie własności rzeczy jest wyłącznie wygaśnięcie zobowiązania podatkowego mającego charakter publicznoprawny.

Od tego wyroku dyrektor izby skarbowej złożył kasację. Jego zdaniem literalne brzmienie przepisów o VAT było jasne: skoro w grę wchodzi przekazanie towarów, to należy od tego naliczyć podatek.

Więcej Rzeczpospolita.