Jak przejść na wcześniejszą emeryturę…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

paź 10, 2007


Mam 48 lat. Skończę 30 lat pracy 15 października, w tym 22 lata spędziłam przy tablicy. ZUS potwierdził, że nabędę prawo do wcześniejszej emerytury. Planuję przejść na nią dopiero w przyszłym roku. W 1999 r. zapisałam się do otwartego funduszu emerytalnego. Czy z wnioskiem o wypisanie z OFE muszę wystąpić do ZUS jeszcze w tym roku, czy już w następnym.

NIE. Czytelniczka nie musi teraz nic robić w tym kierunku. Wniosek o wykreślenie z otwartego funduszu emerytalnego składa się w tym samym czasie, co wniosek o emeryturę. Umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa w chwili, kiedy organ rent owy wyda decyzję potwierdzającą prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Po wydaniu takiej decyzji ZUS wykreśli wpis o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym z centralnego rejestru członków otwartych funduszy emerytalnych. Zawiadomi o tym także właściwy OFE, którego czytelniczka jest członkiem. Środki pieniężne zgromadzone na jej rachunku zostaną przekazane do budżetu państwa.

Więcej Rzeczpospolita.