Ofe nie pobierają za wysokich opłat od przyszłych emerytów…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

paź 10, 2007


Ustawa o wypłatach emerytur z OFE musi wejść w życie najpóźniej od stycznia. To pozwoli na przygotowanie się instytucji rynkowych do rozpoczynających się w 2009 roku wypłat. Kapitały własne powszechnych towarzystw emerytalnych zarządzających OFE powinny być podniesione. Leży to w interesie przyszłych emerytów.

Członkowie OFE często narzekają na prowizje pobierane przez OFE. Czy ich wysokość nie jest rzeczywiście za wysoka

– Fundusze nie pobierają dowolnych prowizji. Istnieją ich ustawowe limity. Im wyższe aktywa, tym niższa opłata za zarządzanie, a opłata od składki będzie maleć z obecnego poziomu 7 proc. dzisiaj do 3,5 proc. po 2014 roku.

Ale fundusze nie konkurują obecnie prowizjami. Wszystkie – poza OFE Allianz – ustaliły ją na maksymalnej wysokości. Może więc rząd powinien zmusić je do obniżki

– Prowizje będą spadać, bo przewiduje to ustawa. Dobre wyniki PTE (w 2006 roku zarobiły one ponad 600 mln zł netto) pozwalają jednak na rozpoczęcie dyskusji o adekwatności kapitałów własnych towarzystw do zarządzanych przez nie aktywów. Zarządzają one coraz wyższymi kwotami, przekraczającymi w przypadku największych 30 mld zł. A kapitały własne PTE nie rosną w takim tempie jak zarządzane środki. Gdyby więc doszło do sytuacji, że OFE nie osiągnie minimalnej wymaganej stopy zwrotu, może się okazać, że PTE nie będzie w stanie dopłacić do rachunków klientów z własnych środków, bo będą one za niskie.

Więcej Gazeta Prawna.