Nie ma dotacji, bo nie ma przepisów…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

paź 11, 2007


Resort pracy nie wydał wciąż rozporządzeń np. w sprawie dotacji do wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego

Przedsiębiorcy nie mogą starać się o dopłaty, więc nie przyjmują tych osób do pracy

Przez brak odpowiednich przepisów niepełnosprawny zakładający własną firmę nie otrzyma prawie 40 tys. zł

Od 30 lipca 2007 r. pracodawcy mogliby otrzymywać nawet 39,7 tys. zł za zatrudnienie bezrobotnej osoby niepełno- sprawnej. Dotację w tej wysokości otrzymaliby także sami niepełnosprawni, jeśli założyliby własną firmę. Przedsiębiorcy nie dostają jednak tej pomocy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie wydało bowiem rozporządzeń wykonawczych do nowych przepisów ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Gdyby przepisy już obowiązywały, np. niepełnosprawny, który założy własną firmę i zatrudni dwie inne takie osoby, mógłby otrzymać nawet 119 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zahamowane zatrudnienie

Do organizacji pracodawców już zgłaszają się przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnianiem niepełnosprawnych.

– Brak rozporządzeń hamuje wzrost zatrudnienia tych osób

– mówi Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitcyjnej.

– Chciałabym przyjąć do pracy niepełnosprawnego i znalazłam już odpowiedniego kandydata, ale wciąż czekamy na wydanie przepisów wykonawczych – mówi Urszula Michałowska z firmy Centrum Mody w Nadarzynie.

Gdyby firma teraz przyjęła do pracy tę osobę, nie mogłaby się starać np. o dofinansowanie do wyposażenia jej miejsca pracy.

– A nie widzę przyczyny, dla której miałabym rezygnować z dopłat, skoro przewiduje je ustawa o rehabilitacji – dodaje Urszula Michałowska.

Nie wszyscy przedsiębiorcy zachowali taką ostrożność.

– Zgłaszają się do nas pracodawcy, którzy już przyjęli do pracy niepełnosprawnych. A nowe formy pomocy, wprowadzone nowelizacją ustawy o rehabilitacji, przysługują tylko za nowo zatrudnionego pracownika- mówi Włodzimierz Sobczak.

Przypomnijmy, że obecnie pracuje tylko 15 proc. niepełnosprawnych w wieku powyżej 15 lat, 90 tys. ma status bezrobot
nego, a 3,2 mln pozostaje biernych zawodowo.

Rząd zapowiadał, że ich integracja zawodowa i społeczna to jeden z priorytetów polityki społecznej. Dlatego przygotował nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Wprowadziła ona nowe formy wspierania zatrudnienia tych osób. Przepisy te weszły w życie 30 lipca tego roku.

… Więcej Gazeta Prawna