Tylko do jutra można skladać wniosek o dofinansowanie…

DZIENNIK POLSKI , autor: WES , oprac.: GR

lut 28, 2007

Przypominamy, że jeszcze tylko do jutra pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z PFRON tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Ten program to prawdziwa szansa dla osób niepełnosprawnych. Gorąco zachęcam do składania wniosków – mówi pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdan Dąsał. Tymczasem do tej pory w Urzędzie Miasta Krakowa złożony został jeden wniosek w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami"; złożyła go Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych Trud".

Program skierowany jest do prowadzących działalność gospodarczą pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy. Dofinansowanie jest przeznaczane na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Warunkiem otrzymania funduszy jest własny wkład w wysokości 50 proc; druga polowa pochodzić będzie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Jednym z wymogów przyjęcia do realizacji złożonego projektu jest pozytywna opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej przy prezydencie Krakowa.

W ubiegłym roku pozytywnie zostały rozpatrzone 32 wnioski, m.in. na: likwidację barier w placówkach edukacyjnych, służby zdrowia oraz w transporcie, przystosowanie miejsc pracy do potrzeb niepełnosprawnych. Łączna kwota dofinansowania ze strony PFRON wyniosła ponad pół miliona zł.

Więcej Dziennik Polski.