Polska na trójkę…

Rzeczpospolita , autor: . Izak , oprac.: GR

paź 11, 2007


Wczoraj PAIiIZ zaprezentował wyniki badania Klimat inwestycyjny w Polsce w opinii przedsiębiorców”. W oczach krajowych i zagranicznych inwestorów największymi bolączkami Polski są słaba infrastruktura transportowa, wysoki poziom obciążeń fiskalnych (zwłaszcza składki ZUS), brak spójności i przejrzystości regulacji podatkowych oraz niestabilność polityczna W szkolnej skali (1-5) ankietowani przedsiębiorcy wystawili nam ocenę dostateczną”.

– Kluczową sprawą jest poprawa infrastruktury transportowej. Wiele firm, zwłaszcza z sektora produkcyjnego, obawia się inwestycji w Polsce z powodu stanu waszych dróg. Jeżeli w ciągu kilku lat nie nastąpi tu znaczna poprawa, możecie mieć problem – mówił podczas wczorajszego seminarium Esko Kilpinen, prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Jednak opłakany stan polskich dróg to niejedyne problemy, na które zwrócili uwagę zaproszeni goście. – Działalność naszych placówek dyplomatycznych w zakresie promowania polskiej gospodarki i przedsiębiorców za granicą woła o pomstę do nieba – uważa Andrzej Malinowski, prezes Konfederacji Pracodawców Polskich. Sytuację ma poprawić powstanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Prace nad jej powołaniem trwają już ponad półtora roku.

… Więcej Rzeczpospolita