Odpisy nie były kosztem, ale powiększają dochód ze sprzedaży..

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

paź 11, 2007


Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży budynku – środka trwałego – pomniejszają odpisy amortyzacyjne. Także te, które nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych

Tak wynika z przepisów, choć – jak wskazują eksperci – jest to sprzeczne z zasadami podatku dochodowego.

– Moja firma (osoba prawna) sprzedaje w listopadzie za 560 000 zt budynek, w którym miała siedzibą. Budynek ten w latach 90. otrzymała w darowiźnie. Darowizna nie była traktowana jako przychód podatkowy i miała wartość 256 000 zł. Przez lata budynek był amortyzowany. Do października amortyzacja wyniosła 101333 zł (odpisy amortyzacyjne nie były zaliczane do kosztów podatkowych). W 1998 r. budynek został zmodernizowany, koszt modernizacji wyniósł 282 000 zł. Ta amortyzacja była zaliczana do kosztów uzyskania przychodów (do października 2007 r. wyniosła 68150 zł). Jak mam ustalić koszt tej sprzedaży w celu ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych – pyta czytelniczka DF.

Ograniczenia w amortyzacji

Z pytania wynika, że wartość początkowa budynku otrzymanego w darowiźnie została ustalona na 256 000 zł. Odpisy od tej wartości nie były zaliczane do kosztów podatkowych – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Przepis ten mówi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeżeli:

* nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw (tak było w przypadku firmy czytelniczki),

… Więcej Rzeczpospolita