Albo podatek liniowy, albo zwolnienie…

Rzeczpospolita , autor: Marcin Gąsiorek , oprac.: GR

paź 11, 2007


Przedsiębiorca, który jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy, może prowadzić działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Jednak nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu tej działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie jednej z 14 działających w Polsce specjalnych stref ekonomicznych, z uwagi na związane z tym preferencje i ułatwienia, jest wielką szansą dla przedsiębiorców. Łatwo jednak utracić te przywileje, wybierając nieodpowiednią formę opodatkowania.

Zwolnienie z podatku dla dochodów ze strefy

Najważniejszą z preferencji przysługujących przedsiębiorcom prowadzącym działalność w specjalnych strefach ekonomicz-nych jest zwolnienie podatkowe, obejmujące osiągane z takiej działalności dochody. Zgodnie z art. 12 ustawy z 20 października 1994. o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU nr 123, poz. 600 ze zm.) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 tego aktu prawnego, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).

Uzupełnieniem tej regulacji w updof jest art. 21 ust. 1 pkt 63a. Wynika z niego, że zwolnione z podatku są dochody podatników uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Przy czym wielkość takiej pomocy publicznej nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości.

Reguły ustalania wysokości maksymalnej pomocy publicznej w  poszczególnych regionach kraju wynikają z kolei z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU nr 123, poz. 1291), a konkretnie z jej art. 10, który przy okazji upoważnia Radę Ministrów do tworzenia tzw. mapy pomocy regionalnej. Maksymalna wysokość pomocy publicznej j est więc różna, w zależności od regionu, niemniej korzystanie z niej j est prawie zawsze opłacalne.

… Więcej Rzeczpospolita