Składki zwolnionych z CBA trafią do ZUS…

Rzeczpospolita , autor: . ZAL , oprac.: GR

paź 12, 2007


Jest już gotowy projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionych ze służby.

Określono w nim tryb i terminy przekazywania do ZUS składek od uposażenia wypłacanego funkcjonariuszowi CBA po 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzano tych składek.

Chodzi o funkcjonariuszy, którzy po zwolnieniu ze służby nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej. Przepisy te odnoszą się również do tych, którzy po zwolnieniu ze służb, pomimo spełnienia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej, zgłosili wniosek o przyznanie emerytury z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Składki do ZUS będzie kierować jednostka organizacyjna CBA właściwa w sprawie wypłaty uposażenia w dniu zwolnienia pracownika ze służby.

Więcej Rzeczpospolita.