Początkujący przedsiębiorca płaci mniej na ubezpieczenia…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

paź 12, 2007


Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, tym razem poświęconych ubezpieczeniom społecznym. W nich przedstawimy co tydzień zasady opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Startujemy z początkującymi biznesmenami. Nie zapomnimy jednak o menedżerach, wykonawcach umów o dzieło czy zleceń oraz o współpracownikach i członkach ich rodzin, a także o osobach zasiadających we władzach spółek. Zachęcamy czytelników do przysyłania pytań dotyczących zasad opłacania składek do ZUS. Obiecujemy, że na nie odpowiemy. Już dziś przedstawiamy wskazówki eksperta przy najczęściej występujących wątpliwościach związanych z zakładaniem własnej działalności i zasadami opłacania od niej składek do ZUS.

Początkujący przedsiębiorca płaci mniej na ubezpieczenia

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarcze!, trzeba zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za siebie trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Składki do ZUS płaci się niezależnie od tego, czy w danym miesiącu biznes przynosi dochód, czy stratę. Brak przychodów nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ten, kto rozpoczyna działalność, może jednak skorzystać z ulgi I opłacania składek od preferencyjnej podstawy. Ale nie wszyscy przedsiębiorcy mogą na to liczyć.

Zakładając biznes, licz na ulgę

Przez 24 miesiące kalendarzowe od startu własnego biznesu początkujący przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do końca 2007 r. podstawa ta wynosi 280,80 zł.

Z preferencyjnych zasad korzystają osoby, które:

w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności nie prowadziły innej pozarolniczej działalności,

nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej aktualnie działalności.
 
Więcej Rzeczpospolita.