Ochrona zabytkowych budynków jest zwolniona z opodatkowania…

Rzeczpospolita , autor: . A.g. , oprac.: GR

paź 12, 2007


Osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na zabezpieczaniu i odtwarzaniu zabytkowych obiektów i dzieł sztuki korzysta ze zwolnienia od VAT

Takie stanowisko zajął w wiążącej interpretacji naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek. Odpowiadał na pytanie podatniczki, która w zakresie działalności gospodarczej ma konserwację dzieł sztuki i świadczenie usług artystycznych. Podpisuje umowy na konserwację zabytkowych obiektów sakralnych.

Prace polegają na ich odtworzeniu, zabezpieczeniu i są kwalifikowane jako usługi w zakresie ochrony miejsc I budynków historycznych” z symbolem PKWiU 92.52.12 przysługującym usługom ochrony zabytków. Podatniczka chciała się upewnić, czy w myśl punktu 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT z 2004 r., może korzystać ze zwolnienia od podatku. Sama twierdziła, że ma takie prawo.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił, że wskazana pozycja załącznika obejmuje usługi związane z kulturą, w tym usługi twórców i artystów, oraz związane z rekreacją i sportem. Jest od tego szereg wyjątków (np. usługi związane z filmami promocyjnymi i reklamowymi, działalnością stadionów, wstępem na spektakle i koncerty, świadczone przez wesołe miasteczka). Nie dotyczą one jednak czynności klasyfikowanych do PKWiU 92.52.12 jako usługi ochrony zabytków”, a takie, jak wynika z opisu przedstawionego w pytaniu, wykonuje wnioskodawczym. Korzystają więc one ze zwolnienia od VAT.

Więcej Rzeczpospolita.