PFRON nie płaci, firma nie zatrudnia

DZIENNIK , autor: MM , oprac.: GR

paź 15, 2007

 

Przygotowywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o równym traktowaniu zawiera niebezpieczne dla przedsiębiorców rozwiązania – ostrzega Konfederacja Pracodawców Polskich. KPP podkreśla jednak, że popiera ideę wprowadzenia przepisów zapobiegających dyskryminacji niepełnosprawnych.

Zgodnie z projektem pracodawca będzie mógł odmówić zatrudnienia osoby niepełnosprawnej tylko w sytuacji, gdy nie otrzyma dofinansowania z PFRON. Każda inna odmowa będzie traktowana jako dyskrymi-nacja. Rozwiązanie takie mogłoby się sprawdzić jedynie przy stabilnym i dostosowanym do potrzeb zarówno pracowników, jak i pracodawców, systemie wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych. KPP kwestionuje sens powołania centralnego organu administracji, który ma się zajmować tego typu sprawami. Poza tym projekt posługuje się wieloma terminami nieostrymi, np. osoby niepełnosprawnej o szczególnych potrzebach”. Z kolei definicja pracodawcy jest niezrozumiała i może budzić wątpliwości interpretacyjne.

Zdaniem Henryka Michałowicza, eksperta z KPP, niechęć przedsiębiorców do zatrudniania niepełnosprawnych wynika z dwóch przyczyn. – Pierwszy problem to niestabilność przepisów dotyczących zatrudnienia niepełnosprawnych. Po drugie zaś przedsiębiorcy często nie wiedzą, jak postępować z osobami niepełnosprawnymi, jak zareagować np. w przypadku ataku padaczki czy jak pomóc niewidomemu. To jest jednak problem nie tylko biznesu, ale ogólnospołeczny – uważa Michałowicz.