Prezydent podpisał dodatki…

PULS BIZNESU , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lut 28, 2007

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Powyższa ustawa to okradanie znacznej części emerytów i rencistów. Dlaczego ?

Nowelizacja ustawy spowodowała, że znaczna część świadczeniobiorców dostanie niższe zapomogi od dodatków, jakie przysługiwałyby im, gdyby rząd nie zmieniał ustawy. Stracą osoby pobierające renty socjalne i renciści otrzymujący najniższe renty. Przyjęta ustawa dotyczy wypłaty zapomóg tylko w tym roku. Znosi zasadę, że dodatki dla najbiedniejszych emerytów i rencistów wypłacane są w każdym roku, w którym nie jest przeprowadzana waloryzacja emerytur i rent. Z tego wynika, że w 2008 r. świadczeniobiorcy nie otrzymają ani podwyżek wynikających z waloryzacji, ani jednorazowych dodatków.

Więcej Puls Biznesu.