Praca w domu, ale na etacie…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

paź 16, 2007


Dziś wchodzą w życie przepisy kodeksu pracy regulujące zatrudnienie w formie telepracy

Pracodawcy zapewnią telepracownikom sprzęt informatyczny i zadbają o bhp ich miejsca pracy

Wzrośnie liczba pracujących matek wychowujących dzieci i osób niepełnosprawnych
Firmy, które będą od dzisiaj zatrudniać telepracownika, muszą zapewnić mu sprzęt, za pomocą którego będzie pracować na odległość, oraz ponosić koszty jego eksploatacji, konserwacji, serwisu i ubezpieczenia. Zapłacą też za korzystanie przez pracownika z internetu. Pracodawca nie może zaproponować telepracownikom gorszych warunków pracy niż innym zatrudnionym w firmie pracownikom.

Praca w domu z komputerem

Z nowych przepisów wynika, że praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest więc osoba, która wykonuje w ten sposób pracę i przekazuje pracodawcy jej wyniki głównie drogą elektroniczną. Od klasycznego stosunku pracy różni się tym, że nie jest świadczona w siedzibie firmy.

– Osoby zatrudnione na podstawie stosunku telepracy otrzymają takie same prawa jak inni pracownicy – uważa posłanka Beata Mazurek, członek. sejmowej Komisji Pracy.

Pracodawcy nie mogą dyskryminować telepracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia/awansowania oraz dostępu do szkoleń.

Więcej Gazeta Prawna.