Od sprzedaży kilku działek zawsze trzeba zapłacić podatek…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

paź 16, 2007


Właściciel nieruchomości, który sprzedaje ją w częściach, musi się liczyć z koniecznością zapłaty podatku, tak jakby był firmą

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym lada dzień zostanie rozpoznana sprawa VAT od sprzedaży podzielonych działek. Miała być przedmiotem uchwały siedmiu sędziów, a to dowód, że nawet sędziowie mają w tej kwestii wątpliwości. Organom skarbowym nie przeszkadza to jednak jednoznacznie stwierdzać, że podatek zawsze powinien by odprowadzony.

Przykładem jest interpretacja naczelnika urzędu skarbowego w Piasecznie (nr 1418/ZT/T/443-63/07/SG), którego zdaniem każdą z działek sprzedanych więcej niż jednemu nabywcy należy opodatkować VAT. Dotyczyła ona podatniczki, która wraz z bratem jest właścicielką nieruchomości otrzymanej w 1996 r. w drodze darowizny od rodziców.

Początkowo była to działka rolna, ale po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przekształcona na budowlaną. Właścicielka wydzieliła z niej sześć mniejszych działek, na które szukała nabywców. Ostatecznie jednym aktem notarialnym sprzedała je sześciu różnym osobom. Twierdziła, że nie powinna płacić od tego VAT, gdyż nie jest zarejestrowana na potrzeby tego podatku, a działek nie nabyta w celu dalszej ich odsprzedaży.

Naczelnik piaseczyńskiego Urzędu Skarbowego był jednak całkiem innego zdania. Wyjaśnił on, że zgodnie z art 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, do których należą także grunty. Art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy stanowi natomiast, że podatnikami są również osoby fizyczne sprzedające nieruchomość budowlaną z zamiarem powtórzenia tej czynności. Zdaniem naczelnika owa częstotliwość ma znaczenie zasadnicze. Pod tym pojęciem należy rozumieć intencję wielokrotnego działania.

Więcej Rzeczpospolita.