Od 140 do 420 złotych jednorazowo w kwietniu

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o zapomogach dla najuboższych emerytów i rencistów. Zapomogę otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 1,2 tys. zl.

Zgodnie z nowelizacją, zapomogę w maksymalnej wysokości 420 zł otrzymają osoby, których renta bądź emerytura nie przekracza 600 zł. W przypadku świadczeń w wysokości 600 – 800 zł zapomoga wyniesie

310 zł; w przypadku rent i emerytur w wysokości 800 zł -1 tys. zł – będzie to 180 zł. Pozostałe osoby, których dochód nie przekracza 1,2 tys. zł otrzymają 140 zł. Jednorazowy dodatek ma być wypłacony w kwietniu.

W roku 2007 nie będzie waloryzacji rent i emerytur.

Na podwyżkę zaplanowano w tegorocznym budżecie 1,7 mld zł. Według szacunków, z zapomogi skorzysta około 6,5 mln emerytów i rencistów.