Praca dla niepełnosprawnych…

Biznes Wrocławski , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

paź 17, 2007Ponad 40 wystawców, kilkaset ofert i ogromne zainteresowanie, tak w skrócie można scharakteryzować pierwszą Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowaną we wrześniu we Wrocławiu. Patronat nad imprezą objęły urzędy Miejski i Marszałkowski. Giełdę przygotował dolnośląski oddział Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od wielu lat staje w obronie interesów pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz propaguje ideę rehabilitacji zawodowej. Działania te nie ograniczają się do dbania o kształt prawa i system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ważne są również podejmowane przez organizację działania edukacyjne, doradcze i informacyjne wśród samych niepełnosprawnych. W ubiegłym roku POPON w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy otworzyła przy swoich oddziałach terenowych Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Istotą projektu, finansowanego częściowo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON, jest udzielanie porad w zakresie aktywizacji zawodowej i samodzielnego funkcjonowania na otwartym rynku pracy osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Porady te udzielane są drogą elektroniczną, przez telefon, listownie, a także podczas bezpośrednich spotkań w placówkach CA-ZON oraz w terenie, w organizacjach, stowarzyszeniach, urzędach pracy, instytucjach publicznych. Centra świadczą usługi indywidualnego doradztwa i poradnictwa zawodowego, pomagają osobom niepełnosprawnym właściwie ocenić ich możliwości, predyspozycje i aspiracje zawodowe oraz wybrać i realizować najlepszą drogę kariery. Takie projekty mają się przyczyniać do aktywizacji niepełnosprawnych i zarazem zapewnić pracodawcom gotową do pracy kadrę.

Poza doradztwem POPON prowadzi także aktywne pośrednictwo pracy. W oddziałach organizacji funkcjonują centra pracy. Ich zadaniem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, skutecznym rozpoznaniu swoich mocnych i słabych stron, umiejętnym poruszaniu się po rynku pracy. Bezpłatne konsultacje, dostęp do bazy ofert i sprzętu komputerowego oraz możliwość uczestnictwa w organizowanych przez POPON giełdach pracy gwarantuje, że każdy bezrobotny znajdzie odpowiednią dla siebie formę pomocy.

W każdym z centrów działa klub pracy. Prowadzący je przedsiębiorcy i specjaliści z zakresu zarządzania kadrami służą praktyczną radą uczestnikom tych spotkań.

Więcej Biznes Wrocławski.