Rolnicy zapłacą większe składki na zdrowie…

Rzeczpospolita , autor: . K.j. , oprac.: GR

paź 17, 2007


Rolnicy hodujący kwiaty w ponad stumetrowych szklarniach, drób w sporych ilościach czy pszczoły w ponad 80 rodzinach zapłacą w przyszłym roku wyższą składkę zdrowotną.

To skutek nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmianę Sejm uchwali! 24 sierpnia 2007 r., a została opublikowana w DzU z 2007 r. nr 166, poz. 1172.

Zasadniczo rolnicy ubezpieczeni w KRUS nie płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie dotyczy to jednak tych, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W przeciwieństwie jednak do przedsiębiorców czy innych grup ubezpieczonych nie wpłacają jej do ZUS, tylko do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Składkę tę mogą następnie odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy.

Na czym polega zmiana Dziś rolnicy prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej płacą składkę zdrowotną od kwoty nie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego (teraz jest to 420 miesięcznie). Od 1 stycznia 2008 r. będą ją płacić od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (w 2008 r. będzie to 1126 ).

Więcej Rzeczpospolita.