Prezesi dostaną dodatkowe profity…

Gazeta Prawna , autor: Anna Szewczyk , oprac.: GR

paź 17, 2007


Wynajęte przez firmę mieszkanie oraz samochód służbowy do celów prywatnych mają zachęcić menedżerów do pracy w spółkach Skarbu Państwa.

Ministerstwo Skarbu chce zatrzymać kadrę menedżerską w sektorze publicznym. Dodatkowe świadczenia i bonusy mają zachęcić najlepszych do zarządzania spółkami. Zmiany przewiduje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów dotyczące zmian w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznania. Resort skarbu zaproponował przyznanie dyrektorom spółek Skarbu Państwa specjalnych świadczeń z tytułu zatrudnienia. Menedżerowie będą mogli liczyć na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, majątkowe i osobowe. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę otrzymają odprawę pieniężną i zwrot kosztów szkoleń i studiów wyższych. Dodatkowe świadczenia mogą być przyznane do wysokości 25 proc. wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy i w odrębnych przepisach.

Osobom zarządzającym spółkami Skarbu Państwa zostaną zwrócone koszty wynajmu mieszkania do 2 tys. zł miesięcznie, pod warunkiem że członek zarządu mieszka w odległości nie mniejszej niż 50 km od siedziby spółki.

Więcej Gazeta Prawna.