Przedsiębiorcy bezbronni wobec biurokracji…

Rzeczpospolita , autor: Aleksandra Fandrejewska , oprac.: GR

paź 18, 2007


Przedsiębiorcy źle oceniają politykę gospodarczą państwa. Najbardziej w prowadzeniu biznesu przeszkadzają im skomplikowane i zmieniające się przepisy, to że wciąż przegrywają z biurokracją. Coraz poważniejszym problemem jest też znalezienie odpowiednich pracowników.

Większość polskich przedsiębiorców dobrze ocenia kondycję swoich firm. Nie narzeka trzech na Czterech pytanych. Zdaniem menedżerów największymi problemami naszej gospodarki są: wysokość obciążeń podatkowych (ponad 62 proc.), biurokracja (44 proc.), słaba sieć drogowa (37 proc), zły system prawny (37 proc.) oraz brak pomysłu rządu na rozwój gospodarczy Polski (33 proc.).

Na trzech ostatnich miejscach w długim katalogu znalazły się: zbyt małe inwestycje zagraniczne – 7 proc: za wysokie place – 6 proc. oraz zbyt duży sektor rolniczy – 2 proc.

Pogrzebani w papierach

Przedsiębiorcy pytani o największe przeszkody w prowadzeniu ich firmy wymienili zagmatwane przepisy oraz biurokrację.

– Codziennie statystyczny szef małej firmy spędza godzinę i dwadzieścia minut na wypełnianiu różnych dokumentów -przypomina Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Ale nasi respondenci wymieniali kolejne bolączki: tempo zmian w prawie, utrudnienia w dostępie do pieniędzy unijnych oraz brak pracowników. Korupcja znalazła się na 13. miejscu (z 17 proc. wskazań), tuż przed konkurencją firm chińskich (16 proc.) i nadmiernymi kontrolami (14 proc).

– Optymistycznie nastraja przedsiębiorców głównie dobra koniunktura w gospodarce oraz fakt, że większość umiejętnie tę koniunkturę wykorzystuje. Nie bez znaczenia jest to, że Polska weszła do UH, a dla przedsiębiorców zwiększyły się rynki zbytu i ekspansji. Stąd ponad połowa respondentów wskazywała, że w ostatnich dwóch latach pozycja ich firm uległa poprawie – mówi Andrzej Malinowski, szef Konfederacji Pracodawców Polskich. Organizacja od lat, tak samo jak inne reprezentacje pracodawców przygotowuje katalog nierozwiązanych problemów z jakimi boryka się biznes.

Dla niego wyniki naszego sondażu są interesujące. – Podatki, biurokracja i słaba infrastruktura drogowa to najważniejsze problemy. Nie są nimi natomiast rosnące wynagrodzenia i korupcja. Przeczy to powszechnemu wizerunkowi przedsiębiorcy jako krwiopijcy niedbającego o pracowników. Nie potwierdza się też teza głoszona przez niektórych polityków o powszechnie panującej korupcji.

Więcej rzeczpospolita.