Wartość szczepionki wliczamy do przychodu…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

paź 18, 2007


Zbliża się fala zachorowań na grypę, a firmy coraz chętniej fundują pracownikom szczepienia. Wiąże się to z obowiązkiem naliczenia im podatku.

Urzędy uważają, że nie musimy potrącać podatku tylko przy obowiązkowych świadczeniach zdrowotnych. Nie zaliczają do nich szczepień przeciwko zwykłej grypie.

Tylko obowiązkowe bez podatku

Jak pisaliśmy w DF z 11 października 2007 r organ) podatkowe coraz częściej optują za opodatkowaniem pracowniczych abonamentów medycznych.  Nie chcą natomias podatku od obowiązkowych świadczeń zdrowotnych. Czyli takich do których zobowiązuje kodeks pracy oraz inne przepisy. Jakie szczepienia można uznać za obowiązkowe. Odpowiedzi musimy szukać m. in. w: ustawie z 6 września 2001 r. o

chorobach zakaźnych i zakażeniach (DzU nr 126, poz. 1384 ze zm.);

rozporządzeniu ministra zdrowia z 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudniony na tych stanowiskach (DzU nr 250, poz. 2113);

rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU nr 81, poz. 716).

Niebezpieczne warunki pracy

Tymi przepisami kierują się urzędy skarbowe, jak wynika z interpretacji, obowiązkowe szczepienia:

ochronne dla osób zatrudnionych przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz na stanowiskach związanych z częstym kontaktem z glebą – interpretacja Urzędu Skarbowego w Olsztynie z 4 sierpnia 2006 r. (US 1/ 423-12/2006);

przeciwko wirusowi ptasiej grypy dla członków miejskiego zespołu reagowania kryzysowego (osób narażonych na działanie czynników biologicznych) – interpretacja Urzędu Skarbowego w Rybniku z 8 maja 2006 r. (PDFN/ 415-62/06);

ochronne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach w kompleksach leśnych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu – interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 7 listopada 2005 r (Il US pb IB /415-55/328a/ 65/05/KSz);

przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, tężcowi oraz błonicy dla osób wyjeżdżających do pracy w Indiach przy montażu suwnic – interpretacja Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 14 kwietnia 2006 r.

Więcej Rzeczpospolita.