Jak prawidłowo sporządzić wniosek…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

paź 18, 2007

Jeśli nie wiemy, jak zakwalifikować wykonywane usługi bądź sprzedawane towary, możemy zwrócić się o pomoc do urzędu statystycznego. Jego opinia może mieć duże znaczenie w sporze z fiskusem.

Gdzie wysiać, ile zapłacić, kiedy dostaniemy odpowiedź, jak ją zakwestionować – o zasady sporządzania wniosku zapytaliśmy Główny Urząd Statystyczny. Całą odpowiedź (pismo z 20 września 2007 r., DI-01/17-611/07) można znaleźć na www.rp.pl/prawo/pisma; poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Można na zwykłej kartce

Wniosek o opinię statystyczną składamy do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29,93-176 Łódź).

Nie znajdziemy urzędowego formularza wniosku, wystarczy, ze ma formę pisemną. Możemy go złożyć w urzędzie, przesłać pocztą, e-mailem (Klasyfikacje USLDZ (astat.gov.pl) albo faksem (042 683 9010).

O co zapytać

W czym może nam pomóc urząd statystyczny Podpowie (ale tylko podpowie, nie rozstrzygnie), jak właściwie zakwalifikować rodzaj prowadzonej działalności, wybrać właściwą stawkę VATdla produkowanych wyrobów bądź świadczonych 1 isług, określić zasady amortyzacji dla środków trwałych. Odpowiada bowiem na pytania w następującym zakresie: .

PKD – POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r, DzU nr 33, poz. 289 ze zra), e PKWiU – POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r., DzU nr 89, poz. 844 ze zm.),

CN – NOMENKLATURA TARYFOWA I STATYSTYCZNA (określona rozporządzeniem Komisji /WE/ nr 1719/2005 z 27 października 2005 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady /EWG/ nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej (DzUrz UE L 286 z 28 października 2005 r.),

KŚT- KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r., DzU nr 112, poz. 1317 ze zm.),

PKOB – POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r., DzU nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Więcej Rzeczpospolita.