Dofinansowanie składek ZUS z budżetu państwa i PFRON…

GAZETA PODATKOWA , autor: Dorota Wyderska , oprac.: GR

paź 19, 2007


Jesteśmy zakładem zatrudniającym kilku pracowników. Niedawno zatrudniliśmy pracownika, który posiada II grupę inwalidzką. Nie posiada on ustalonego stopnia niepełnosprawności. Czy mamy prawo do dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika przez budżet państwa i PFRON

Tak. Zakład pracy ma prawo do dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne przez budżet państwa i PFRON za pracownika zaliczonego do II grupy inwalidów.

Pracodawca, o którym mowa, zatrudnia mniej niż 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty). Dlatego jeśli zatrudnia niepełnosprawnego pracownika zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności:

– część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od pracownika na ubezpieczenie emerytalne finansuje PFRON,

– część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa.

Takie zasady finansowania składek społecznych wynikają z art/25 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.).

Więcej Gazeta Podatkowa.