Pracujący student na zleceniu…

Rzeczpospolita , autor: . M.j. , oprac.: GR

paź 19, 2007Od stycznia 2005 r. spółka z o.o. zatrudniała na umowę o pracę na 1/4 etatu studenta studiów zaocznych, który nie ukończył 26 roku życia. W czerwcu 2005 r. zawarliśmy z nim umowę-zlecenie, która trwała równocześnie z umową o pracę. Od zlecenia nie naliczaliśmy składek na ubezpieczenia społeczne, bo student z racji wieku nie podlega z niego ubezpieczeniom. W protokole inspektor ZUS zaznaczył, że od zlecenia składki też trzeba opłacić. Czy faktycznie od zawartego zlecenia musieliśmy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przy naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne pracownikiem jest nie tylko osoba zatrudniona na umowie o pracę, ale także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło, jeżeli takie umowy zawarła z własnym pracodawcą lub jeżeli w ramach takich kontraktów praca jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Zlecenie zawarte z własnym pracownikiem przy naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie jest traktowane jako odrębny tytuł do ubezpieczeń, ale od przychodu uzyskiwanego z tego kontraktu płatnik musi naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dlatego od przychodu uzyskiwanego ze zlecenia przez studenta, który równocześnie w tym samym zakładzie jest zatrudniony na umowę o pracę, trzeba opłacić składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Składki od przychodu ze zlecenia nie należałyby się, gdyby student wykonywał wyłącznie umowę-zlecenie i nie był w tej samej firmie zatrudniony na umowę o pracę.

Więcej Rzeczpospolita.