Cała składka zdrowotna obniża podstawę do potrąceń…

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

paź 19, 2007


Ustalając wynagrodzenie pracownika, z którego dokonujemy odliczeń komorniczych, odejmujemy całą składką zdrowotną. Dotyczy to również szacowania kwoty wolnej od potrąceń

Właśnie tak resort pracy odpowiedzialna pytanie DOBREJ FIRMY. Istnieją bowiem dwie teorie na temat szacowania podstawy potrąceń i kwoty od nich wolnej. Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy z pensji zatrudnionego firma może uszczknąć bez jego zgody:

alimenty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych,

inne świadczenia ściągane na mocy tytułów wykonawczych,

zaliczki pieniężne udzielone podwładnemu,

kary pieniężne określone

wart. 108 kodeksu.

Problem w tym, że służby finansowe mają w praktyce problemy z ustalaniem podstawy do dokonywania owych obowiązkowych potrąceń. Według literalnego brzmienia cytowanego przepisu stanowi ją wynagrodzenie brutto dłużnika obniżone wyłącznie o:

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego (zwykle jest to 15,71 proc. płacy brutt o),

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Specjaliści twierdzą jednak, że oprócz tego od wartości brutto odejmujemy jeszcze pełną składkę zdrowotną, a właściwie tylko 1,25 proc. podstawy jej wymiaru, bo reszta (czyli 7,75 proc.) jest zawarta w podatku.

Przedstawmy różnice w obliczeniach podstawy potrąceń według obydwu stanowisk patrz przykład.

Z interpretacji wynika jeszcze inna ważna informacja. Resort uważa, że pełną składkę zdrowotną trzeba też pobrać w trakcie ustalania tzw. kwoty wolnej od potrąceń, czyli minimum, jakie musimy zostawić podwładnemu w miesiącu. Zgodnie z art. 87′ kodeksu wynoszą one:

100 proc. minimalnego wynagrodzenia – przy ściąganiu na mocy tytułów wykonawczych innych należności niż alimenty,

75 proc. – zaliczek pieniężnych,

90 proc. – kar pieniężnych.

Mechanizm ustalania kwot wolnych jest bowiem taki sam jak podstawy obowiązkowych potrąceń. By dojść wobec tego do kwoty wolnej w konkretnej sytuacji, odliczamy z minimalnej płacy brutto czy też odpowiedniego jej odsetka składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną.

Więcej Rzeczpospolita.