Czy rozpoczęcie działalności kurierskiej jest bezpłatne…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lut 28, 2007

Czy przedsiębiorca, który chce założyć firmę kurierską świadczącą usługi pocztowe i który składa wniosek o wpis do rejestru operatorów pocztowych, jest zwolniony z ponoszenia opłaty skarbowej.

Rozpoczęcie działalności kurierskiej wymaga złożenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie takiej działalności i wniosku o wpis do. rejestru operatorów pocztowych. Oba te wnioski podlegają opłacie skarbowej. Obowiązek wniesienia opłaty zarówno za wydanie zezwolenia, jak i że dokonanie wpisu do rejestru powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności pocztowej pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej i wynosi 616 zł.

Natomiast opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych pobierana jest na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z ustawą o opł3c4e skarbowej i wynosi 412 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) zgodnie
z pkt 44.1 części III – Wydanie zezwolenia Załącznika do wymienionej ustawy.

Art. 64 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 1 ust. pkt 1 lit. a) ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) zgodnie z pkt 36.9 części I – Dokonanie czynności urzędowej Załącznika do wymienionej ustawy.