Rozporządzenia wspomagające zatrudnianie osób niepełnosprawnych podpisane

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

paź 19, 2007

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 17 października podpisała 3 rozporządzenia wspomagające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Rozporządzenia zostały skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenia wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
Podpisane rozporządzenia to:

1) w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

Zobacz treść rozporządzenia (format .pdf )

2) w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Zobacz treść rozporządzenia (format .pdf )

3) w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Zobacz treść rozporządzenia (format .pdf )

Powyższe dokumenty nie stanowią źródła prawa. Zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.