Nowe zasady korekty dokumentów przez ZUS…

Rzeczpospolita , autor: . ZAL , oprac.: GR

paź 22, 2007


Będą zmiany w zasadach rozliczania przez płatników składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Resort pracy przygotowuje rozporządzenie, które ma zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. dotyczące szczegółowych zasad trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (DzU nr 165, poz. 1197 ze zm.).

W porównaniu z obecnymi przepisami zmiany dotyczą regulacji określających zasady i tryb sporządzania oraz korygowania przez ZUS z urzędu dokumentów ubezpieczeniowych. Nowe rozwiązania dotyczyć mają także trybu wprowadzania i korygowania z urzędu danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych lub na kontach płatników składek.

Więcej Rzeczpospolita.