Glazura do nowego mieszkania także uprawnia do ulgi…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

paź 22, 2007


Ze zwrotu VAT mogą korzystać także osoby kupujące materiały wykończeniowe do lokalu lub domu nabytego od dewelopera

Powinny one zbierać faktury, nawet jeśli kupują glazurę lub wannę przed podpisaniem umowy przenoszącej na nie własność budynku. Je także można bowiem uwzględnić we wniosku. Po pierwsze dlatego, że aby z nim wystąpić, wystarczy udostępnienie wybudowanego lokalu na podstawie postanowień umowy przedwstępnej, czyli przed formalnym ustanowieniem prawa własności Już to uznawane jest za posiadanie tytułu prawnego do lokalu. Nawet jeśli umowa przedwstępna nie zawiera takiej klauzuli, to faktury takie można uwzględnić. Prawo do lokalu trzeba bowiem posiadać w momencie występowania z wnioskiem o zwrot, nie jest ono konieczne w chwili dokonywania zakupów. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 września 2007 r. (P1-D/415-0005/07).

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy we wniosku o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym może ująć faktury dokumentujące poniesienie wydatków przed uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego Urząd Skarbowy w Pile stwierdził, że faktury te nie są podstawą do dofinansowania. Argumentował, że skoro umowa przedwstępna nie zawiera klauzuli, na podstawie której spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązuje się udostępnić lokal mieszkalny po wybudowaniu, a przed ustanowieniem prawa własności, to podatnik nie posiadał tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 4 ust 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Więcej Rzeczpospolita.