Podatnik powinien sprawdzać wysokość odsetek…

Rzeczpospolita , autor: . A.g. , oprac.: GR

paź 22, 2007


Podatnik, który uzna, że organy wyliczyły mu zbyt niskie odsetki, powinien sam zażądać ich podwyższenia

Jeśli tego nie zrobi, nie może zarzucać organom bezczynności tylko dlatego, że z własnej inicjatywy nie naprawiły swojego błędu. Orzekł tak 19 października Naczelny Sąd Administracyjny. Rozpoznawał on skargę polskiego oddziału spółki Treveris Holz, który wystąpił do urzędu skarbowego o tzw. zwrot bezpośredni (tj. na konto bankowe) nadwyżki VAT naliczonego nad należnym od wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów.

Urząd pieniędzy nie oddał, a zamiast tego rozpoczął czynności sprawdzające zasadność zwrotu. Potem wszczął postępowanie podatkowe, które ostatecznie umorzył, doszedłszy do wniosku, że deklaracja przedsiębiorcy i kwota zwrotu była prawidłowa. Ostatecznie organ zwrócił VAT i odsetki, ale zdaniem spółki były one o połowę za niskie.

Firma wystąpiła więc do dyrektora izby skarbowej z ponagleniem, zarzucając urzędowi bezczynność. Dyrektor izby był innego zdania. Uznał, że nie można mówić o bezczynności, skoro odsetki zostały wypłacone.

Wtedy spółka złożyła skargę do WSA. Ten ją oddalił, wyjaśniając, że nawet jeśli organ nieprawidłowo wypełnił swój obowiązek, nie sposób zarzucać mu braku działania.

Kolejnym krokiem była kasacja do NSA. – Konieczność wypłacenia odsetek została spowodowana wyłącznie przez działanie organu, toteż nie powinny być one o połowę obniżone. Jeśli tak się stało, to znaczy, że organ przynajmniej w części nie wykonał swojego obowiązku. A skoro tak, to można mu zarzucić bezczynność – argumentowała w skardze spółka.

– Występując w trybie ponaglenia, nie można żądać weryfikacji poprawności rozstrzygnięcia wydanego przez organ I instancji. Wymagałoby to bowiem wniknięcia w jego meritum. Tymczasem w ponagleniu chodzi jedynie o stwierdzenie, czy dana czynność (tu zwrot VAT i wypłata odsetek) nastąpiła czy nie – mówiła reprezentująca władze skarbowe na rozprawie radca prawny Anna Sokołowska.

Wskazywała też, że podatnik, który nie godzi się z wysokością odsetek, może wszcząć postępowanie o ich ustalenie w prawidłowej wysokości.

Więcej Rzeczpospolita.