Telepraca wszystkim się opłaca…

NOWA TRYBUNA , autor: Joanna Jakubowska , oprac.: GR

paź 23, 2007


Zatrudnienie na odległość jest tańsze, wygodne i łatwiejsze.

W miniony wtorek weszły w życie przepisy dotyczące telepracy. W noweli Kodeksu pracy określono m.in. sposoby zatrudniania i prawa telepracowników oraz obowiązki i prawa pracodawcy.

Telepraca to przede wszystkim szansa na większą aktywizację zawodową m.in. osób niepełnosprawnych, mieszkańców wsi czy młodych kobiet.

Dla pracodawcy zatrudnienie pracownika w tej formie oznacza znaczne obniżenie kosztów działalności gospodarczej oraz daje możliwości dostosowania organizacji czasu pracy do potrzeb pracodawcy wdanym momencie. Ponadto to dobry sposób na pozyskanie pracowników zamieszkałych na terenach, gdzie jest gorsza sytuacja na rynku pracy.

Nowe rozwiązania chwalą pracodawcy z Konfederacji Pracodawców Polskich, którzy podkreślają, że rozwój nowych technologii teleinformatycznych oraz coraz powszechniejszy dostęp Polaków do internetu wpływa i będzie wpływał pozytywnie na rozwój telepracy.

Więcej Nowa Trybuna Opolska.