Niepełnosprawny szybciej otrzyma zasiłek…

Rzeczpospolita , autor: Jolantakroner , oprac.: GR

paź 24, 2007


Zasiłek pielęgnacyjny należy się od daty orzeczenia o niepełnosprawności.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził wczoraj, że zasiłek pielęgnacyjny powinien być wypłacany od daty wskazanej w orzeczeniu o niepełnosprawności, a nie od daty złożenia wniosku o to świadczenie, a przepis, który stanowi inaczej, jest niezgodny z konstytucją.

Chodzi o art 24 ust 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

– Wyrok TK, który odnosi się tylko do jednego świadczenia spośród kilku, o których mowa w tym przepisie – wyjaśniała sędzia sprawozdawca Ewa Łętowska – wprowadza nierówność wobec prawa. Pytanie prawne, na które Trybunał odpowiadał, dotyczyło jednak tylko zasiłku pielęgnacyjnego, a TK nie mógł go rozszerzyć z własnej inicjatywy.

Niezbędna będzie więc ingerencja ustawodawcy, który tę nierówność usunie. Trybunał wyśle w tej sprawie sygnalizację do Sejmu – zapowiedziała pani profesor. Termin wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego był problemem w sprawie Bronisławy Sz. z Gdańska, rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Kobieta ubiegała się o ustalenie stopnia niepełnosprawności, ale sprawa się przeciągnęła, bo konieczne okazało się odwołanie od decyzji pierwszej instancji. Uzyskała w niej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na trwałe i na tej podstawie wystąpiła o świadczenie pielęgnacyjne. Przyznano je dopiero od miesiąca złożenia ostatniego wniosku, a nie od terminu wskazanego w decyzji o niepełnosprawności. Tak bowiem stanowi prawo.

Więcej Rzeczpospolita.