Podatnik może odliczyć zakup pieca…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

paź 24, 2007


Osoba niepełnosprawna może odliczyć w zeznaniu rocznym wydatki poniesione na zakup pieca grzewczego w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli kupno i montaż tego urządzenia wynikają z potrzeb niepełnosprawności.

Izba Skarbowa w Gdańsku rozstrzygnęła kwestię, czy podatnik może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatek związany z zakupem gazowego pieca centralnego ogrzewania.

Podatnik będący osobą niepełnosprawną z II grupą inwalidztwa w 2006 roku zamontował w swoim domu gazowy piec centralnego ogrzewania. W jego przekonaniu był to wydatek ułatwiający mu wykonywanie czynności życiowych, bowiem nie radził sobie z ogrzewaniem domu węglem.

Urzędowe stanowisko

Stanowisko takie podzielił dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) podstawę obliczenia podatku co do zasady stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków uprawniających do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem określono w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wysokość poniesionych nakładów ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Ustawa o PIT nie zawiera katalogu wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, które przesądzają o ich możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W każdym przypadku decydujące powinny być więc potrzeby danego podatnika wynikające z jego niepełnosprawności.

Więcej Gazeta Prawna.