Nowe mieszkanie ze stawką zero…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

paź 24, 2007


Spółdzielnia mieszkaniowa, która pobiera wkłady budowlane i zobowiązuje się do wybudowania budynku i ustanowienia odrębnej własności lokali, powinna zastosować do tej transakcji zerową stawkę VAT.

Tak orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Uznał, że ma tu zastosowanie art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem do końca 2007 r. zerową stawkę VAT stosuje się do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego lub własności domu jednorodzinnego. Zdaniem WSA oznacza to, że ustanowienie odrębnej własności nowego lokalu także jest opodatkowane zerową stawką VAT.

Spółdzielnia, której dotyczył wyrok, początkowo wystawiała faktury z 7-proc. YAT. Wystąpiła jednak z pytaniem do urzędu skarbowego. Ten potwierdził jej stanowisko, że mogła stosować stawkę zerową. Na tej podstawie zweryfikowano rozliczenia od sierpnia do grudnia 2004 r.

Korekta deklaracji spowodowała kontrolę urzędu skarbowego. Ten uznał, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku o interpretację nie był przedstawiony precyzyjnie. Odpowiedź urzędu nie chroni więc spółdzielni, a ta powinna opodatkować ustanowienie odrębnej własności lokalu 7-proc. stawką VAT. Nie jest to bowiem ani przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu, ani przeniesienie własności lokalu. Decyzję tę podtrzymała Izba Skarbowa w Warszawie. Nie zgadzając się z nią, spółdzielnia złożyła skargę do WSA.

Więcej Rzeczpospolita.