Trzy dni na wniesienie opłaty skarbowej…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

paź 26, 2007


Adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy, który jest pełnomocnikiem podatnika np. w postępowaniu przed urzędem skarbowym, będzie miał trzy dni na złożenie dowodu wniesienia opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnionej kopii. Termin ten biegnie od dnia powstania obowiązku jej uiszczenia. Co ważne, dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

W sobotę, 27 października 2007 r., wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie uiszczenia opłaty skarbowej (DzU z 2007 r. nr 187, poz. 1330). Określa ono m.in. sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej wniesienia opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia z obowiązku jej uiszczenia.

Rozporządzenie to efekt niedawnej zmiany ustawy o opłacie skarbowej. Wydłużyła ona do końca 2008 r. stosowanie znaczków opłaty skarbowej, których nie zdołano wykorzystać przed 1 stycznia 2007 r. – tego dnia przestały istnieć znaczki opłaty skarbowej.

Więcej Rzeczpospolita.